Bilimsel Program

Bilimsel Programa buradan ulaşabilirsiniz.

26 Eylül 2018, Çarşamba 27 Eylül 2018, Perşembe 28 Eylül 2018, Cuma 29 Eylül 2018, Cumartesi


Saat Konular Konuşmacılar
08:00 – 09:00 Oturum 1
Oturum Başkanları: Cüneyt Temiz, Cumhur Kılınçer
08:00 – 08:15 Komplikasyon / Malpraktis; Tanım ve Sınırları Serdar Işık
08:15 - 08:30 Komplikasyon / Malpraktis; Hukuki değerlendirme Erdal Kalkan
08:30 - 08:45 Komplikasyon gelişmiş hastaya genel yaklaşım ve yönetim Murat Hancı
08:45 - 09:00 Spinal cerrahide yandaş hastalıkların yönetimi Fatih Keskin
09:00 – 10:30 Oturum 2
Oturum Başkanları: Serkan Şimşek, Erdal Kalkan
09:00 – 09:15 Peroperatif - postoperatif kanama İlker Solmaz
09:15 – 09:30 Ameliyat sonrası ağrı Mehmet Seçer
09:30 – 09:45 Sinir dokusu hasarı Aslan Güzel
09:45 – 10:00 Dura yaralanması ve BOS kaçağı Ahmet Dağtekin
10:00 - 10:15 İmplant malpozisyonunda yaklaşım Murat Kalaycı
10:15 – 10:30 Spondilolistezis cerrahisi komplikasyonları Cumhur Kılınçer
10:30 – 11:30 Oturum 3
Oturum Başkanları: Kudret Türeyen, Süleyman Çaylı
10:30 – 10:45 Spinal cerrahide Postoperatif cerrahi bölge enfeksiyonu Cem Açıkbaş
10:45 – 11:00 İmplant kullanılmış olgularda postoperatif spinal enfeksiyonlar Özkan Ateş
11:00 – 11:15 Anestezi ve Cerrahi pozisyonlama ile ilgili komplikasyonlar Gönül Tezcan Keleş
11:15 – 11:30 Acil - katastrofik durum yönetimi Tevfik Yılmaz
11:30 – 12:30 Oturum 4
Oturum Başkanları: Kadir Kotil, Ayhan Attar
11:30 – 11:45 Kraniyo - servikal bolgeye anterior yaklaşım komplikasyonları Uygur Er
11:45 – 12:00 Alt servikal bolgeye anterior yaklaşım (mikrodiskektomi/korpektomi) komplikasyonları Varol Aydın
12:00 – 12:15 Anterior servikal enstrumentasyon kurgulaması ve revizyon cerrahisi Ayhan Attar
12:15 – 12:30 Chiari ve siringomiyeli cerrahisinde komplikasyonlar ve yönetimi Kadir Kotil
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Oturum 5
Oturum Başkanları: Serdar Işık, Cem Açıkbaş
13:30 – 13:45 Servikal dar kanalda posterior yaklaşımların komplikasyonları ve yönetimi Ersin Özeren
13:45 – 14:00 Posterior kranioservikal bileşke enstrümantasyon kurgusu ve revizyon cerrahisi Ferhat Harman
14:00 – 14:15 Posterior servikal enstrumentasyon kurgusu ve revizyon cerrahisi Ertuğrul Çakır
14:15 – 14:30 Servikotorasik bileşke ameliyatlarında görülen komplikasyonlar Feyza Karagöz Güzey
14:30 - 16:00 Oturum 6
Oturum Başkanları: Kemal Koç, Uygur Er
14:30 – 14:45 Servikotorasik bileşkede enstrümantasyon kurgusu ve revizyon cerrahisi Vehbi Gülmen
14:45 – 15:00 Torakal disk hernisi cerrahisi komplikasyonları Özerk Okutan
15:00 – 15:15 Torakal bölgeye ve TL bileşkeye anterior yaklaşımların ve enstrümantasyon uygulamalarının komplikasyonları Murat Altaş
15:15 – 15:30 Torakal bölgeye ve torakolomber bileşkeye posterior yaklaşımların ve enstrümantasyon uygulamalarının komplikasyonları Nail Özdemir
15:30 – 15:45 Çoklu omurga travmasına yaklaşım ve komplikasyonlar Ali Arslantaş
15:45 - 16:00 Komplikasyon durumunda hekimler arası iletişim Hakan Emmez
16:00 - 18:00 Olgu Sunumları
Oturum Başkanları: Erkan Kaptanoğlu, Özkan Ateş
Necati Üçler, Tevfik Yılmaz, İsmail Gülşen, Ülkün Ünlü Ünsal, Orkun Koban, Eralp Çetinalp
18:00 - 19:00 Sözlü Bildirileri 1: Yılın Bildirileri
Oturum Başkanları: Ali Arslantaş, Ertuğrul Çakır
Saat Konular Konuşmacılar
10:00 - 12:00 Sözlü Bildiler 2
Oturum Başkanları: Deniz Konya, Cem Yılmaz
12:00 - 14:00 Olgu Sunumları 2
Oturum Başkanları: Özerk Okutan, Nail Özdemir
Ali Serdar Oğuzoğlu, Ömer Emre Yağlı, Uğur Yazar, Hüseyin Bozkurt, Kıvanç Olguner, Tevfik Yılmaz, Ahmet Karaoğlu
14:00 - 16:00 Olgu Sunumları 3
Oturum Başkanları: Fatih Keskin, Yurdal Gezercan
Ramazan Fesli, Adnan Demirci, Niyazı Taşkıran, Şahin Hanalioğlu, Timur Yıldırım, İhsan Kayalar
16:00 - 18:00 Sözlü Bildiler 3
Oturum Başkanları: Ersin Özeren, Ahmet Gürhan Gürçay