Değerli meslekdaşlarımız,

Bilindiği gibi, sempozyumumuz, 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Bodrum’da yapılacaktır. Bildiri son gönderme tarihi 1 Eylül 2018 de sona ermiştir.

Toplam 152 bildiri başvurusu olmuştur. Bilimsel komitemizin yoğun mesaisi ile ve nesnel bir puanlama sistemi kullanılarak tüm bildiriler değerlendirilmiştir.

Buna göre; 93 bildiri sözel ve 40 bildiri poster olarak sunulmak üzere kabul edilmiştir. Başvurular arasından 16 bildiri ise yılın bildirileri arasına girmeye hak kazanmıştır. Bu bildiriler arasından sunum sonrası yapılacak seçim ile ilk üç bildiri belirlenecek ve plaket ile ödüllendirilecektir. 3 başvuru, yeterli kriterleri karşılamadığından reddedilmiştir.

Tüm bildiriler ve ders sunumlarının kısa özetleri Türk Nöroşirürji Dergisi ek sayısında yayınlanacaktır.

Katılımcılarımızdan gelen olguların tartışılacağı oturum için 6 başvuru gerçekleşmiş olup, başvuru süresi 15 Eylül 2018 de sona erecektir. Başvurmak isteyen arkadaşlarımızın, 5 saydamdan oluşan olgu sunumlarını yonetimkuruluspscg@gmail.com adresine göndermeleri gereklidir.

Tüm başvuru sahiplerinin bilgilendirme e-postaları gönderilmeye başlanmış olup, gün içerisinde tamamlanacaktır.

Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz. Bodrum’da görüşmek ümidiyle!

Saygılarımızla,

SPSCG YK
Birlikte, ileriye!